01.jpg2012年

● 元宝物流有限公司成立

2012年1月5号

● 与浙江大华股份技术有限公司成为战略合作伙伴

2013年2月14号

● 与杭州海康威视数字技术股份有限公司成为战略合作伙伴

2014年4月

● 与北京京东世纪贸易有限公司成为战略合作伙伴

2014年6月1号

● 与浙江宇视科技有限公司成为战略合作伙伴

2016年9月8号

● 与杭州张小泉集团成为战略合作伙伴

2017年1月1号

● 与杭州珀莱雅化妆品有限公司成为战略合作伙伴

2017年11月1号

● 与杭州微光电子股份有限公司成为战略合作伙伴

2018年1月1号

● 与杭州安泊厨具有限公司成为战略合作伙伴

2018年5月1号

● 与民生药业集团有限公司成为战略合作伙伴

2018年6月1号

 ● 与浙江麦吉士食品有限公司成为战略合作伙伴 

2018年9月1号

 ● 与农夫山泉有限公司成为战略合作伙伴